תחומי עיסוק

עריכת ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך הינו כלי חוקי חדש ומהפכני אשר מאפשר לכל אדם לתת הנחיות ביחס לניהול חייו, גופו ורכושו במידה ויגיע למצב של פגיעה בכושרו השיכלי וחוסר יכולת לקבל החלטות סבירות בכוחות עצמו.

מדובר בתיקון חדש לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שנכנס לתוקף באפריל 2017.

מטרת תיקון זה הינה להפחית את השימוש במוסד האפוטרופסות, שמהווה פיתרון פוגעני באוטונומיה, ולתת מקום של כבוד לרצונותיו המוצהרים של האדם ביחס להמשך ניהול חייו גם אם יגיע למצב של אי כושר מנטלי.

במסגרת ייפוי הכח, יכול האדם לבחור מבעוד מועד את אנשי אמונו, שישמשו כמיופי כוחו למקרה בו לא יוכל עוד להחליט בדבר, ולתת להם מראש הנחיות בדבר הדרך בו הוא רוצה שחייו יתנהלו – למשל האם ברצונו להתגורר בביתו עם מטפל סיעודי, או במוסד רפואי כזה או אחר, הנחיות לגבי דרכי ההשקעה והשימוש ברכושו, מתן סיוע כספי לצאצאיו, הנחיות רפואיות שונות וכו'.

ייפוי כח מתמשך ניתן לעשות רק בתקופה שמצבו הקוגנטיבי של האדם מאפשר זאת, ועל כן מומלץ לכל אדם אשר חפץ לקבוע את מסלול חייו גם למקרה שיאבד את כושרו השיכלי לעשות זאת מבעוד מועד.

יפוי כח מתמשך ניתן לעשות רק אצל עו"ד אשר עברו הכשרה מיוחדת וקבלו הרשאה מתאימה מהאפוטרופוס הכללי.