תחומי עיסוק

רשלנות רפואית בקרדיולוגיה

תביעות רבות בתחום הקרדיולוגיה מוגשות במקרים בהם לא ניתנת התייחסות מתאימה לתלונות אשר יכולות לרמז על אוטם בשריר הלב ("התקף לב" בשפה העממית). היות ואוטם בשריר הלב הינו אירוע חריף ומסכן חיים, אשר דורש התערבות מיידית, ישנה חשיבות עליונה לשלול את החשד לאירועי אוטם גם במקרים של ספק בדבר מובהקות התלונות.

חלק גדול מהתביעות נוגעות בתחום של שאלת גבית אנמנזה ראויה מהמטופל אודות ההיסטוריה הרפואית והרגלי החיים שלו (כגון עישון, יתר ל"ד, יתר שומניות בדם וכו') וההסטוריה הרפואית של משפחתו, שכן היסטוריה אישית והסטוריה משפחתית של מחלות לב במשפחה חשובות לצורך הערכת רמת הסיכון למחלות לב ונתונים מסויימים מחייבים התייחסות יותר זהירה גם לתלונות שאינן מובהקות.

קיימות תביעות ביחס לביצוע לא נאות של ניתוחים לתיקון מומים מולדים, או הכנה ותכנון בלתי נאותים של סוג ואופי התיקון או העדר ניסיון מספיק.

לעיתים מעקב קרדיולוגי אחר מטופל הסובל מליקויים בתיפקוד הלבבי אינו מספיק מקיף או זהיר, וכתוצאה מכך נגרמת החמרה במצבו ונפגעים הסיכויים להצלחת התערבויות ניתוחיות אשר היו יכולות להיות יעילות לו בוצעו בשלב מוקדם יותר.

בתחום הקרדיולוגי יש לערוך היוועצויות עם מומחה רפואי בתחום הקרדיולוגיה או עם מומחה בתחום ניתוחי לב ריאה בהתחשב בנסיבות ובנתוני התיק.