תחומי עיסוק

רשלנות רפואית רפואת חירום

מוקדים לרפואה דחופה וחדרי מיון מיועדים למתן טיפול רפואי ראשוני חיוני והפניית המטופל להמשך טיפול ביחידה המתאימה ביותר למצבו. גם מד"א עוסק במתן שירותי רפואה דחופה ופינוי המטופל למוסד הרפואי המתאים למצבו.

תביעות רשלנות רפואית בתחום הרפואה הדחופה מתמקדות בדר"כ בעיכוב בביצוע בדיקות בהולות, אי אבחון חומרת מצבו של המטופל, שחרור המטופל לביתו במקרים בהם יש צורך להפנותו להמשך אשפוז או ללא ביצוע כל הבדיקות מתחייבות ממצבו, פיענוח שגוי של בדיקות דחופות כגון צילומי דימות, בדיקות אק"ג ואי גביית אנמנזה מתאימה אשר מובילה לטעויות באבחנה או במתן הטיפול הרפואי המתאים.