תחומי עיסוק

תביעות נזיקין וביטוח

משרד עו"ד מאיה סופר פלדמן מטפל גם בתביעות נזיקין אחרות בהן נגרם נזק משמעותי לגוף או רכוש.

על מנת לזכות בפיצוי בתביעות נזיקי בעוולת הרשלנות יש להוכיח שלושה יסודות :

  1. מעשה רשלני או מחדל רשלני – כלומר, ביצוע מעשה המפר את סטנדרט הזהירות הנדרש מהאדם הסביר או המנעות מביצוע מעשה המצופה מאדם סביר.
  2. נזק –העובדה כי פלוני התרשל כלפי אלמוני אינה מספיקה לכשעצמה לצורך קבלת פיצוי. על מנת להיות זכאיים לפיצוי יש להוכיח בנוסף להתרשלות גם קיומו של נזק.
  3. קשר סיבתי בין המעשה הרשלני ובין הנזק – על מנת שתקום זכות לפיצוי יש צורך להוכיח כי המעשה הרשלני הוא זה אשר גרם לנזק. לעיתים הוכחתו של הקשר הסיבתי אינה פשוטה ואינה ברורה מאליה למשל התפרצותה של מחלה מסויימת בסמוך לאירוע טראומטי שעבר הניזוק עקב מעשה רשלני.

בנוסף, משרדנו מטפל גם בתביעות כנגד חברות הביטוח במקרים בהן הם מסרבות לשלם תגמולים בטענות משפטיות שונות או מסרבות לשלם את תגמולי הביטוח במלואם.